Bonaventura, obrt za iznajmljivanje plovnih objekata,
vlasnik Ivica Jurić

Istarska ulica 36

52210 Rovinj